VEDTÆGTÆNDRING!

Under forårets generalforsamling blev der fremsat følgende forslag til en vedtægtændring af §6 stk. 3.1 og 6:

§3 stk. 3.1: Studerende ved (AU/SciTech+Health) kan optages som molekylærbiologiske medlemmer.

§3 stk. 6: Molekylærbiologiske medlemmer har adgang til en række af foreningens arrangementer som bestemmes af bestyrelsen. 

Forslaget blev bakket op og vedtaget uden modstand. Vedtægterne kan findes i opdateret form her.

Bestyrelsen er konstitueret!

Efter endt generalforsamling, hvor den nye bestyrelse blev valgt, er den nye bestyrelse nu blevet konstitueret.

Vi har konstitueret os på følgende måde:

Rasmus Lindholt Mose – Formand

Eske N. Glud – Næstformand

Yoanna Valerieva Vladimirova – Kasserer

Jakob Holm Thomsen – PR-Ansvarlig

Siv Lund Leknes – Sekretær

Pernille Lejer Sørensen – Partnerformand

Jens Uldum Erlandsen – Menigmedlem

Louise Sand Kirk – Menigmedlem

Ea Jensen – Suppleant

Marie Vibeke Vestergaard – Suppleant