MMF Studietur

Igen i år blev der afholdt en succesfuld studietur med MMF. Turen lå d. 12.-13. april, og gik denne gang udelukkende til det sjællandske. Med godt 40 billetter solgt ud af omkring 50 tilgængelige, var der et godt opbud, og god stemning i bussen.

Det første stop var PharmaDanmark, som både gav frokost, i form af bagels, og holdt to forskellige oplæg. Der var et meget informativt oplæg om, hvor vi som molekylær medicinere kan passe ind på arbejdsmarkedet. Derudover fortalte de, hvad PharmaDanmark som organisation kan gøre for os, men men udgangspunkt i vores konkrete problemstillinger. Efter frokost gik turen til Clinical Microbiomics, som var det sidste besøg om torsdagen. Clinical Microbiomics er et start-up, og er dét der hedder CRO: Contract Research Organization. De gav et spændende indblik i, hvordan det er at arbejde i det private, og i denne type organisation.

Fredag gik turen videre til Lundbeck, som holdt oplæg om de emner, de forsker i, og hvordan de forsker. Der var meget fokus på, hvilken uddannelse oplægsholderne havde, og hvordan de var endt på Lundbeck. Efter Lundbeck, gik turen til Novo Nordisk, hvor der først blev givet frokost, og derefter holdt oplæg. Efter oplæggene, blev der holdt ‘faciliteret networking’, hvor man i mere intime miljøer kunne få lov at stille uddybende spørgsmål og diskutere med de forskellige oplægsholdere.

Derefter gik turen med bus tilbage til det velkendte. Til slut vil vi her fra MMF blot sige tak til de fantastiske mennesker der deltog i turen, til de frivillige der har arrangeret turen, og sidst, men ikke mindst, til de sponsorer, der gjorde det muligt; Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Pharmadanmark, Studenterrådet ved AU, og Akademikernes A-kasse.

Endagstur med Fagligt

Den 12/3-18 afholdte Fagligt Udvalg et Endagsbesøg til Arla Innovation Centre, der ligger i Agro Food Park i Skejby. Det varede ca. 2 timer, og der var 25 deltagere inklusiv et par færdiguddannede, et par fra Molekylærbiologi og en enkelt studerende fra hver af uddannelserne Agrobiologi, Biologi og Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi.

Direktør for Arla Innovation Centre, Peter Sinding Andersen, startede ud med at fortælle om Arlas historie og hvad Arla står for. Yderligere fortalte han om deres forskellige afdelinger og visioner. Dernæst blev der holdt oplæg fra tre medarbejdere; Mette med en master i Bioteknologi, Lea med en master og PhD i Human Ernæring og Anders med en master og PhD i Nanoscience. Alt i alt en rigtig god blanding! Mette arbejder inden for kemi og fortalte om kortlægning af protein- og DNA-profiler for forskellige produkter, og hvordan ikke to dage er ens. Lea fortalte om hendes arbejdsgang inden for Human Ernæring, og at de hele tiden skal være opdaterede for at kunne be- og afkræfte myter om fødevarer og undersøge efterspørgslen på forskellige produkter. Anders holdte oplæg om hans arbejde med mikroorganismer i fødevarer, og hvordan de gode bakterier kan forlænge holdbarheden af dem.

Til at afrunde besøget fik vi en rundvisning rundt i de flotte lokaler som huser Arla Innovation Centre. Vi så bl.a. en miniature produktion – eller legeplads, som de kalder den – hvor de kan afprøve nye idéer. Yderligere så vi laboratorier og testsmagningslokalet. Tænk en gang at man kan være deltidsansat til at smage på ting – ikke ringe 😉 Det var lidt frugt og drikke efter endt tur, hvor vi kunne snakke lidt med de tre medarbejdere. Så alt i alt et rigtig spændende og lærerigt besøg.

Det jo FORÅR!-fest

Der blev budt et kæmpe velkommen til foråret d. 16. marts i selskab med Festerase og Molekylær Medicinsk Forening! At foråret ikke lyttede, kan vi jo ikke gøre noget ved…

Der blev pyntet fint op i påsketema, og selvom den tidlige del af aftenen gik lidt trægt, kom der gang i festen omkring kl. 22. Foråret blev fejret med både bordtennis turnering, beer pong, og body tequila, og en enkelt shots-roulette eller to. Der var god stemning og højt humør, og festen fortsatte til godt ud på natten.

Festerase siger mange tak for en fed aften, og håber alle kommer lige så stærkt igen næste gang!

 

 

 

 

Billetsalg til MMF Studietur – 2018

MMF holdt d. 6. marts billetsalg til studieturen 2018. Studieturen ligger i år d. 12.-13. april, og turen går udelukkende til København. Torsdag er der besøg hos PharmaDanmark og Clinical Microbiomics, og fredag er der besøg hos Lundbeck og Novo Nordisk.

Billetsalget gik fint med et flot fremmøde, med alle årgange repræsenteret. Der var i alt 51 billetter, hvoraf 35 blev solgt til arrangementet. Senere er flere billetter solgt, men der er stadig pladser til salg.

Til arrangementet var der både te, kaffe, og småkager, og efterfølgende blev der hygget og spillet brætspil.

 

Workshop: Effective writing for medical science

Fagligt Udvalg, en del af Molekylær Medicinsk Forening, holdt d. 21/2-2018 en workshop fra kl. 16.15 til kl. 18.15. Omtrent 35 molekylærmedicinere – og en enkelt molekylær biolog – mødte op.

Oplægsholderen Morten Pilegaard fortalte om akademisk opgaveskrivning med primært fokus på at skrive videnskabelige artikler, men ikke uden også at komme ind på specialer og Ph.D afhandlinger. Han ridsede de krav op, der er til videnskabelige artikler, både hvilke der dikteres af selve forskningsmetoden, og dem, der dikteres af tidsskriftet og af konventioner. Til sidst havde han både hjemmesider og øvelser med, til at forklare hvordan man som dansker kan udnytte det engelske sprog bedst muligt.

Fagligt Udvalg retter en stor tak til Pharmadanmark for at sponsorere hele oplægget – det er vi meget glade for! 🙂 Det gav mulighed for at have kaffe, te og kage, og det var et hyggeligt oplæg på trods af at det lå lidt sent på dagen.

          

Bachelor – Hvad så?

I samarbejde med Molekylærbiologi og Genetik Studenterråd (MoGenS) stablede MMFs Fagligt Udvalg deres årlige “Bachelor – Hvad så?”-arrangement på benene d. 28/11-2017. Over 60 studerende fra både Molekylær Medicin og Molekylærbiologi mødte op for at få vejledning til, hvordan man søger ind på en kandidat, og hvilke kandidatuddannelser man kan tage med en molekylær baggrund.

Blandt oplægsholderne var studievejlederne for de to uddannelser, Tara og Jeppe. De fortalte om, hvordan man søger ind på en kandidat og hvilke overvejelser man bør gøre sig inden.
Derefter fortalte Simone Weiss om kandidaten i Molekylær Medicin på AU og Molekylær Biomedicin på KU og Louise Dalskov fortalte om kandidaten i Molekylærbiologi.
Derudover var der oplæg fra Molekylær Medicin bachelorer, der havde taget en anden kandidat. Èn af dem var Tina Buhl, der fortalte om kandidaten i Molecular Nutrition and Food Technology og hendes eget specialeprojekt, hvor hun skal se om kikærtevand kan udnyttes i stedet for æg i f.eks. mayonnaise. En anden var Simon Grund, der holdt oplæg om kandidaten i Bioinformatik.
Vi hørte også fra Kamilla Løhde om to ingeniøruddannelser: Biomedicinsk Teknik og Bioteknologi. Hun fortalte desuden lidt om at sygemelde sig og skifte kandidat undervejs.
Endelig fortalte Josephine Gladov om at tage en kandidat i udlandet. Hun nævnte blandt andet Toksikologi på Karolinska-insituttet i Sverige, Neuroscience på Oxford og en kandidat med Sino i Kina.

Fagligt udvalg vil gerne sige tak til MoGenS for et godt samarbejde, og særlig tak til Pharmadanmark, for deres sponsorat rigelige mængder kage 🙂

Er du i gang med din bachelor og har lyst til at høre mere om, hvad man kan lave på en kandidat? Så afholdes dette arrangement samme tid til næste år 🙂

  

Casino Royale Fest

MMFs festudvalg, Festerase, bød op til dans d. 10 november med årets efterårsfest. Dette år var temaet Casino Royale, så der var stillet op til alskens spil og de glade MM’ere mødte op i deres bedste James Bond kluns. Det var en super sjov aften, med et velbesøgt dansegulv og god repræsentation fra alle årgange. Festerase fik også mulighed for at indvie sine nye medlemmer efter generalforsamlingen, så der nu er et godt sammentømret festudvalg klar frem til næste generalforsamling.

Festerase siger mange tak for en super fed fest, og især til alle der virkelig tog temaet til sig! I hører mere fra os i næste semester 🙂

Generalforsamling 2017

MMF afholdt efterårets generalforsamling d. 1/11 2017. De fleste årgange var pænt repræsenteret, og det var dejligt at se nogen fra 1. årgang, der allerede fik meldt sig på banen.
Vi lagde ud med en beretning fra formanden, der kunne fortælle om MMFs rolle i studiestarten, og om det gode samarbejde vi har haft med Tutorforeningen for Kemi og Molekylærbiologi. Ydermere hørte vi om opdateringen af MMFs side på BlackBoard i forbindelse med omlægningen af uddannelsen.
Der var også en kort præsentation af studieadministrationens Blå Bog over foreninger på Science and Technology, hvor MMF har fået deres egen side.
Af andre spændende nyheder blev der fortalt, at MMF har fået sit eget Mobile Pay nr, der allerede har været i brug, og er blevet taget rigtig godt imod.
Herefter fortalte formanden for Fagligt udvalg om endagsbesøg på infektionsmedicinsk afdeling på AUH og deres udlandsopholdsarrangement. Begge dele var gået rigtig godt, og der kommer flere spændende arrangementer fra Fagligt i løbet af semesteret.
Den sidste beretning var fra Festerases formand, der kunne fortælle om den fine 2. plads Festerase fik til DM i ølbowling ved Danmarks Største Fredagsbar. Ellers hørte vi om grill-arrangementet, der var en stor succes, Tour de Fredagsbar og den årlige bowling-tur.
Derudover fik vi den første præsentation af Partner-programmet efter lanceringen. Det er stadig i opstarts-fasen, men er et rigtig spændende initiativ, vi glæder os til at høre mere om. I den forbindelse blev der stemt for en vedtægtsændring, der sikrer formanden for Partner-udvalget en plads i MMFs bestyrelse. Det får bestyrelsen op på 8 medlemmer, og det blev besluttet at formanden har den afgørende stemme ved stemmelighed.
Yderligere blev der stemt for en vedtægtsændring, der tillader oprettelsen af Faglige Medlemsskaber, der kun giver adgang til arrangementer fra Fagligt, men ikke er et ordinært medlemsskab.
Herefter var der valg. Medlemmerne af den nye bestyrelse kan findes her på siden. Festerase fik 3 nye medlemmer (2 fra 1. årgang og 1 fra 3. årgang), og Fagligt Udvalg fik ligeledes 3 nye medlemmer (2 fra 1. årgang og 1 fra 3. årgang).
Efter det officielle program var overstået, var der fri leg, og her blev spillet en masse brætspil og vi fik rystet de nye aktive medlemmer godt sammen med de gamle.
MMF vil gerne sige mange tak for en god generalforsamling. Har du lyst til at vide mere, kan du læse det officielle 2017.11.01 – Referat. Hvis du fortryder at du ikke meldte dig ind, har du chancen igen til forårets generalforsamling d. 25/4-2018 – sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Udlandsophold

Den 10. oktober afholdt Fagligt Udvalg det årlige udlandsopholdsarrangement. Her kunne man høre om mulighederne for at rejse ud i verden under sin uddannelse.  Studievejlederen for Molekylær Medicin, Tara Bladt, startede ud med at fortælle om det formelle og papirarbejdet, som man skal igennem, hvis man vælger at rejse ud.

Herefter fortalte Stine om sin sommer efter 6. semester til Taiwan gennem IMCC Research Exchange og hendes ophold på Summer School i Holland mellem 8. og 9. semester. Her fortalte hun om forskellene på de to ophold og om mulighederne for at rejse ud og lave noget fagligt i sin sommerferie.

Michelle og Peter havde taget deres 8.semester i New Zealand på University of Auckland. De fortalte om hele deres proces fra at få ideen om udlandsophold til universitetsoplevelsen i New Zealand.

Katrine havde taget en del af sit 8. semester i USA ved University of San Diego. Hun fortalte om sin oplevelse med et amerikansk universitet både omkring det faglige og sociale.

Oplægsholderne svarede gladelig på spørgsmål fra andre interesserede studerende og gav udtryk for at det helt sikkert var en god ide at tage ud og studere i udlandet.

Hvis du føler for at komme væk fra Aarhus Universitet over en sommer eller et helt semester kan du sagtens tage kontakt til oplægsholderne, også selvom du ikke var der til arrangementet – de er mere end glade for at svare på spørgsmål! Du kan kontakte fagligt udvalg på fagligt@molmedforening.org og få hjælp 🙂

Oplæg om udlandsophold er et årligt arrangement, så hvis du er interesseret, kan du høre endnu et oplæg om udlandsophold til efteråret næste år. I mellemtiden kan du finde slides fra oplægsholderne på BlackBoard.

Fagligt Udvalg siger tak til oplægsholderne, og håber at vi har inspireret de studerende til at se ud over AUs grænser 🙂

Bowling med MMF

En aften i sidste uge inviterede MMFs festudvalg, Festerase, hele foreningen på bowlingtur. Vi var omkring 40 mennesker afsted til en times bowling i Aarhus Bowlinghal, hvor Festerase gav en kande øl til hver bane. Der blev power-bowlet, med mulighed for ekstra drikkevarer med en velplaceret strike. Om der faktisk var nogen, der vandt en omgang til banen, ved vi ikke 😉

Alle årgange var repræsenteret og folk blev blandet tilfældigt på banerne, så der var mulighed for at lære flere nye MM’ere at kende. Alt i alt en super god aften, der for manges vedkommende sluttede med et smut forbi Aarhus by på hjemturen.

Festerase siger mange tak for en fed aften! 🙂