Hvem er MMF?

Molekylær Medicinsk Forening (MMF) er en forening, der har til formål at være et bindeled mellem de studerende på Molekylær Medicin. MMF sørger for at sætte fokus på studierelevante emner og spørgsmål, som kan være til gavn for den studerende.

I MMF arbejdes der på at skabe rammerne for et godt studiemiljø, sammenhold og vidensudveksling på tværs af årgangene på studiet. Dette forsøger vi at fremme gennem arrangementer med faglig relevans såsom en årlig studietur, workshops og faglige foredrag, men i lige så høj grad gennem sociale aktiviteter som f.eks. bowlingaftener og fester. I foreningen har vi forskellige udvalg med forskellige poster, som varetager disse arrangementer.

  • Bestyrelsen varetager bl.a. planlægningen af arrangementer, foreningens økonomiske midler og kontakten til det videnskabelige personale på institutterne.
  • Fagligt Udvalg udvider den studerendes horisont ved at holde faglige foredrag, m.m. og er med til at give redskaber til f.eks. at lave et oplæg eller skrive en opgave.
  • Festerase, festudvalget, stabler sociale arrangementer på benene, så vi kan lære hinanden bedre at kende.

 

MMF giver dig et socialt netværk, hvor vi hjælper hinanden med stort set alt.

Som en lille introduktion kan du jo se denne video: