VEDTÆGTÆNDRING!

Under forårets generalforsamling blev der fremsat følgende forslag til en vedtægtændring af §6 stk. 3.1 og 6:

§3 stk. 3.1: Studerende ved (AU/SciTech+Health) kan optages som molekylærbiologiske medlemmer.

§3 stk. 6: Molekylærbiologiske medlemmer har adgang til en række af foreningens arrangementer som bestemmes af bestyrelsen. 

Forslaget blev bakket op og vedtaget uden modstand. Vedtægterne kan findes i opdateret form her.

Skriv et svar